Arne Petersen

Arne Petersen, Hillerød, var en af udstillerne fra provinsen ved DS-50-års-jubilæumsudstillingen i 1935. Sløjdlærereksamen 1933. Blev senere skoleinspektør på kommuneskolen på Ndr. Banevej i Hillerød.


Fra gruppebilledet ved afslutningen på Dansk Sløjdlærerskole 1933.

Kilde: DSS2-029