Svend Ulander

Svend Aage Johan Ulander var sløjdlærer på M. Mørks Skole i Hillerød i 42 år (1930-1972).
Han blev født på Frederiksberg den 22. august 1905 og voksede op i et skomagerhjem i Ahornsgade på indre Nørrebro i København. Skomagersvend Johan Nimrod Emanuelsson Ulander (født 1870 i Håcksvik ved Gøteborg) arbejdede hos skomager Lundvald i Gothersgade; han kom til København i 1893, hvortil hans storebror, skomagersvend Klas Aron Ulander, var indvandret fem år tidligere. Johan blev gift med Anna Cathrine Ellen Poulsen (født 1871 i København).
Svend Ulander tog lærereksamen i 1926 fra Blågård Seminarium og supplerede med årskursus i gymnastik og svømning foruden Statens Tegnekursus, og i 1933 bestod han sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole på Værnedamsvej.
1. maj 1929 blev han ansat som vikar ved Helsingør Almueskole.
1. august 1930 blev han ansat som lærer ved M. Mørks Skole i Hillerød, og her var han ansat indtil pensioneringen i 1972.
I 1930 flyttede Ulander ind på pensionatet Milnersvej 5 i villaen Solhøj, hvor der nu er SFO. Her boede der dengang flere ugifte lærere og lærerinder, fra 1932 også Ulanders gode ven Erik Olsen (den senere forstander Erik Bansler), og de to startede skolerejserne op; de tog på ture med afgangsklasserne i den første uge af sommerferien f.eks. i 1952 til Paris, 1958 til Bruxelles og i 1963 til Norge. Olsen havde forudgående erfaringer som spejderfører.
I begyndelsen af 1930'erne købte Ulander byggegrunden Funkevej 34, hvor han byggede et norsk bjælkehus på ca. 40 m².
2. december 1933 blev han borgerligt gift (Københavns Magistrat) med Mary Ebba Schwarz (f. 3. december 1905), og i 1935-1937 byggede han et hus på 120 m², som gik under betegnelsen Danmarks største sløjdmodel. Fra huset blev færdigt, og til Ulander holdt op med at arbejde, holdt skolens lærere sommerferiefrokost dér efter translokationen. Da han blev pensioneret i 1972, købte han et byggesæt og udvidede det lille hus med 30 m² + kælder; så havde han lidt at bestille, når han gik hjemme, for hans kone blev ved med at arbejde, til hun blev 70.
Ulander havde i mange år et ekstrajob som lærer i regning og matematik på Hillerød Tekniske Skole i Møllestræde, og begge hans børn blev matematiske studenter fra Frederiksborg Statsskole, Anna Kirstine (f. 31.3.1937) i 1956, og Svend-Erik kaldet Nik (f. 12.1.1947) i 1966.
På M. Mørks Skole virkede Svend Ulander også som tegnelærer. Han malede alle kulisserne til skolekomedierne, dengang skoleballerne blev holdt på Hotel Leidersdorff. Denne tjans blev overtaget af lærer Gustavesen og Henning Bruhn engang midt i tresserne. Ulander designede for øvrigt også fanespidsen på skolens fane.
Ulander underviste også i gymnastik, og han startede en gymnastikafdeling i FiF. Han var landsholdsgymnast fra gymnastikforeningen Hermes.
Svend Ulander påbegyndte sløjdlæreruddannelsen i 1930, da han blev ansat på Mørks Skole i Hillerød, og afsluttede den i 1933 med mg÷. Hans undervisning var efter Dansk Skolesløjds system, og da Dansk Skolesløjd havde 50-års jubilæumsudstilling i Rådhushallen i København i 1935, var Svend Ulander en af udstillerne med Mørks Skoles elevers sløjdarbejder.
Mange elever husker det at skulle høvle bordben, indtil der var fire, der var ens og kunne bruges. Men engang i 1960'erne udgik bordet fra Svend Ulanders repertoire, og ind kom en lampe, der blev lavet af en teaktræsblok med sav, bugthøvl, stemmejern og til sidst sandpapir, som ellers ikke havde været velset inden for DS.
Der er ikke nogen, der kan huske at have set Ulander vise, hvordan man skulle gøre. Han fortalte kun, hvordan det skulle være. Nogle har været glade for ham, men han var også en gammeldags, streng lærer, så for nogle var det nærliggende at omtale ham som »kværulander« og stille ham i et »scherfigsk lys«.
Før Ulander havde frk. Benthe Israelsen (født 1882 i Gørløse) været sløjdlærerinde på skolen. Senere blev det ualmindeligt med kvindelige sløjdlærere; men nu hvor det er blevet almindeligt igen, er Svend Ulanders barnebarn Charlotte Ulander Ellegaard sløjdlærer i Allerød. Det må være noget med det om æblet, der ikke falder så langt fra stammen, og de nedarvede gener.

Svend Ulander døde 23. oktober 1994.

Det tidlige portræt er fra 1933, og det andet er fra ca. 1965.


Dette billede fra Mørks Skole i 1930'erne viser datidens sløjdprodukter. Det er fra lokale 18 i den »nye bygning« på 2. sal, hvor der senere er blevet biologilokale. Det er bagenden af det lokale, der ses på det næste billede.


Sløjdsalen på Marie Mørks Skole i 1931. Sløjdlærer Svend Ulander står i baggrunden foran skorstenen.


Dimittendholdet fra Dansk Sløjdlærerskole 1933. Svend Ulander er nr. 2 fra højre i forreste række.


Elevarbejde fra Ulanders timer, ca. 1965.

Kilde: DSS4-378, KB, Frb.Statsskoles åsberetn. og oplysn.f.sønnen