Rostras
Vulgata
Synopse

Forord og indledning

En spedalsk helbredes
Lignelsen om sædemanden
5000 mand bespises
Det evige liv
Blindehelbredelsen ved Jeriko

Gloseliste
Grammatiske bemærkninger